);

Woda w Opolu

Woda w Opolu jest różna. Tak jednym zdaniem można by scharakteryzować ten temat. Są dzielnice z lepszą wodą i są i z gorszą.

W dawnych czasach wodę czerpało się najczęściej z rzek, potoków, a jak ich nie było – kopano studnie. Przez Opole płynie duża rzeka, więc z niej czerpano w dawnych czasach wodę. O historii wodociągów w Opolu napiszę poniżej.

Opole - Odra, Park Nadodrzański
Opole – Odra

Jak wiadomo, woda jest niezbędna do życia, więc jest bezcenna. Polska jest suchym krajem z małymi zapasami wody. Nie potrafimy dbać o ten skarb. Nie gromadzimy jej w zbiornikach, przez co mamy albo powodzie, albo susze. Gdybyśmy mieli zbiorniki, to w razie dużych opadów, roztopów woda byłaby przechwytywana przez zbiorniki i gromadzona tam, co pozwoliłoby utrzymywać w miarę wysoki i stały poziom wód gruntowych. W razie suszy woda ze zbiorników uzupełniałaby przepływ w rzekach.

Miasta na całym świecie korzystają z różnych ujęć wodnych. Warszawa ma ujęcie na Wiśle. Kraków, czy Katowice czerpią wodę ze sztucznych zbiorników utworzonych na rzekach(Dobczyce, Goczałkowice). Opole korzysta z wody głębinowej pochodzącej z dawnych epok. W chwili obecnej woda w Opolu pochodzi z dwóch ujęć: z Zawady oraz Grotowice.

Historia wodociągów w Opolu rozpoczyna się w roku 1350, kiedy to w mieście zaczęły funkcjonować wodociągi. Wodę pobierano z Odry i transportowano ją systemem rur drewnianych do niektórych domów oraz do ulicznych zbiorników. Za tą usługę pobierano opłatę. Ścieki w tamtych czasach odprowadzano do drewnianych rynsztoków biegnących środkiem ulic.

Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej nastąpił od momentu kiedy Opole stało się stolicą rejencji(1816r). Zbudowano kilka zbiorników marmurowych na wodę(m.in na Rynku). W celu sprawnego działania sieci komunalnej, w roku 1872 utworzono zakład wodociągów. W latach 1892-93 wybudowano nowoczesną sieć kanalizacyjną z rur żeliwnych umieszczonych pod ziemią. Rok 1896 to rok, w którym ukończono budowę wieży ciśnień, która stoi do dziś przy ulicy Oleskiej.

Wieża ciśnień
Opole – wieża ciśnień

Dużo gorsza była sytuacja ze ściekami. Płynęły one w otwartych korytach i często się przedostawały do źródeł wody pitnej. Dlatego też w roku 1908 wybudowano oczyszczalnię ścieków przy ulicy Bończyka. W roku 1907 wodociągi docierały do 97% mieszkańców. Obecnie Opole jest w pełni zaopatrzone w wodę. Długość sieci wodociągowej wynosi 474 km.

Jak wspomniałem na wstępie woda w Opolu – jej jakość jest różna. Woda z ujęcia w Zawadzie jest miękka i jest dobrej jakości. Natomiast triasowa woda z Grotowic jest wodą twardą, a w zasadzie mineralną. Mimo, że spełnia normy jakościowe, to jednak wytrąca się z niej mnóstwo kamienia, który na potęgę niszczy urządzenia. Począwszy od kranów, poprzez czajniki po pralki i zmywarki.

Kabina prysznicowa
Kabina prysznicowa

Spółka Wodociągi i Kanalizacja nie chce uwzględnić tego, że mieszkańcy, do których płynie woda z Grotowic ponoszą spore koszty częstej wymiany urządzeń. Wystarczy na chwilę pozostawić wodę w czajniku, a na jego dnie pojawia się warstwa kamienia. Kamień uszkadza uszczelki, zawiasy w pokrywkach, grzałki, przewody wodne robią się coraz węższe i coraz bardziej sztywne.

Kran z lejącą się wodą

Skoro nie da się zmieszać wody z obu ujęć, to WiK powinien zastosować różne ceny dostarczanej wody. W obecnej sytuacji jest to oszukiwanie części mieszkańców i stawia się ich na pozycji mieszkańców gorszej kategorii, a każe płacić tyle samo za wodę, ile płacą mieszkańcy, którzy nie mają problemów z kamieniem. To duża nieuczciwość władz WiK.

Pralka