);

Wezbrana Odra

Po ostatnich opadach wezbrana Odra robi wrażenie, bo oprócz wyższego poziomu, płyną nią kawałki drzew i inne różne rzeczy. Ponadto jest kolor stał się kawowy.

Opole - Odra

Wezbrana Odra trafia się ostatnio rzadko, bo raczej opady są minimalne, To powoduje, że wody w Odrze jet coraz mniej. Dlatego obecny stan Odry robi wrażenie, choć nie przekroczył stanu alarmowego.

Powódz nam nie grozi, ale lokalne podtopienia i owszem. Na ulicy Gawędy zalane są piwnice najniżej położonych zabudowań. Na całej Opolszczyznie starżacy mają dużo pracy z usuwaniem skutków lokalnych podtopień.

Poniżej tekstu zobaczyć można zdjęcia robione z Mostu im. Sendlerowej oraz z Mostu Piastowskiego. Odra niesie ze sobą różne przedmioty, takie jak kawałki drewna, czy drzew, siana. Kolor zmienił się na kawowy.

Na Młynówce zamknięto śluzy, aby woda nie zalała Pasieki. Stan kulminacyjny na wodowskazie w Groszowicach ma przejść o godzinie 08.00 dnia 23 czerwca br. Oczywiście wszystko będzie zależało od opadów na terenie Polski i Czech.