);

Ulica Plebiscytowa

Ulica Plebiscytowa w Opolu to dzisiaj dziwny twór. To jest efekt przebudowy układu komunikacyjnego w tym miejscu.

W dawnej zabudowie Opole ulica Armii Krajowej(d.Gross Strelitz Strasse) była ulicą wylotową w kierunku Strzelec Opolskich, a dalej Katowic i Krakowa. Na wysokości obecnej stacji paliwowej ulica skręcała w prawo, a na wprost rozpoczynała się ulica Plebiscytowa(d. Konig Strasse), która łukiem biegła w kierunku ulicy Ozimskiej(d.Malapanew Strasse). Nie było odcinka ulicy Fabrycznej od Armii Krajowej do 1 Maja(d.
Zimmer Strasse . To Plebiscytowa krzyżowała się z 1 Maja.

Opole - ulica Plebiscytowa
Ulica Plebiscytowa przy Fabrycznej

Gdy dobudowano ulicę od Armii Krajowej do 1 Maja, odcięto fragment ulicy Plebiscytowej od reszty. W ten sposób mamy jeden fragment ulicy od Armii Krajowej do 1 Maja i drugi od 1 Maja do Ozimskiej. Oba odcinki są ze połączone jedynie dla pieszych. Kierowcy muszą robić objazd, aby dostać się z jednego odcinka na drugi. Dla mieszkańców Opola, to tylko strata czasu, ale dla przyjezdnego spory kłopot, ponieważ bez nawigacji będzie mu trudno trafić.

Opole - ulica Plebiscytowa
Opole – ulica Plebiscytowa

Rzeczą niezrozumiała jest, dlaczego Urząd Miasta nie otworzy wjazdu na ulicę Plebiscytową od strony 1 Maja, oraz nie umożliwi wyjazdu z Ulicy Plebiscytowej w kierunku wiaduktu na Armii Krajowej. Zwłaszcza puszczenie samochodów w kierunku Armii Krajowej spowodowałoby zmniejszenie ruchu na skrzyżowaniu Armii Krajowej z Fabryczną.

Opole - ulica Plebiscytowa

Opole – ulica Plebiscytowa

To zapewne jedno z rozwiązań podyktowane ślepym uporem urzędników z Ratusza, którzy wszystko wiedzą najlepiej. Kolejny interesujący temat znajdziesz również u nas.