);

Szopki bożonarodzeniowe

Szopki bożonarodzeniowe są jedną z tradycji tego okresu. Co roku są budowane nowe. Najbardziej są znane są te z Krakowa. Tam co roku odbywa się konkurs szopek w różnych kategoriach. Każda musi zawierać jakiś element architektury krakowskiej. Najczęściej są to wieże Kościoła Mariackiego, barbakan lub wieże wawelskie. Niektóre szopki mają elementy ruchome, inne nie. Większość z nich posiada różnokolorowe światełka. Różna jest też ich wielkość; niektóre są ogromne, a inne mieszczą się pudełku od zapałek. Po konkursie szopki są wystawiane w muzeum historycznym m. Krakowa, gdzie można je oglądać przez 2 miesiące.

Co roku szopki bożonarodzeniowe budowane są również w każdym kościele katolickim. Przedstawiają one miejsce narodzin Jezusa. Również te szopki są zróżnicowane zarówno pod kątem wielkości, jak i “bogactwa” wyposażenia. W niektórych można spotkać też elementy ruchome. Czasami warto zrobić sobie wycieczkę po kościołach, aby zobaczyć te specyficzne budowle. Na poniższych zdjęciach jest szopka z katedry oraz z kościoła klasztory Franciszkanów. Ta druga jest większa i umieszczona przy ołtarzu głównym. Można je będzie oglądać – jak co roku – do początku lutego.

Szopka bożonarodzeniowa w klasztorze Franciszków Szopka bożonarodzeniowa w Katedrze w Opolu