);

Skrzyżowanie Oleska – Batalionów Chłopskich – Katowicka znów opóźnione

Skrzyżowanie to przecięcie się dwóch lub więcej ulic. Kształty skrzyżowań są różne, bo zależą od ilości krzyżujących się ulic. Ronda też są skrzyżowaniami.

Skrzyżowanie może być jedno lub wielopoziomowe. Jakie jest, też zależy od wielu czynników, takich jak choćby ilość ulic zbiegających się na skrzyżowaniu, czy wielkości terenu, jaki mamy do dyspozycji.

W Opolu jedno z bardziej obciążonych skrzyżowań to przecięcie się ulicy Oleskiej z Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Casino(jedna ulica z dwoma nazwami przed i po skrzyżowaniu). Z boku jest też ulica Katowicka, która miała tylko wylot w kierunku Ozimskiej. To powodowało, że ta ulica nie była w pełni wykorzystana, choćby przez autobusy MZK.

Skrzyżowanie Oleska-Bataionów Chłopskich w Opolu

O przebudowie tego skrzyżowania mówiło się od wielu lat, bo generowało on korki ze wszystkich stron. W końcu roku 2018 prace ruszyły. Prezydent Wiśniewski szumnie zapowiadał, że za dwa lata będziemy mieć nowoczesne skrzyżowanie z węzłem przesiadkowym.

Skrzyżowanie opóźnione(jak zawsze)

Dwa lata minęły jesienią roku 2020, a skrzyżowania nie mamy. Przesunięto termin zakończenia prac na sierpień 2021r. Powodem poślizgu były nieznane instalacje w ziemi, co powiększyło zakres robót. To można zrozumieć, choć dowodzi bałaganu w dokumentacji instalacji podziemnych. Ponadto nie było tyle nadzwyczajnych prac, aby inwestycja opóźniała się o rok.

Ostatnio GW poinformowała, że prowadzone są rozmowy na temat kolejnego terminu zakończenia prac. Tym razem jako powód, wykonawca podał zimę i opady deszczu. Dyrektor MZD stwierdził, że z dużym prawdopodobieństwem termin zostanie przesunięty. I tego nie rozumiem. Po pierwsze argumenty za przedłużeniem czasu robót jest dla wyborców pisu, czyli dla debili. Ani nie było nadzwyczajnej zimy z tonami śniegu i trzaskającymi mrozami. Opadów deszczu też nie było tyle, aby zalewało budowę.

Pamiętacie remont ulicy Niemodlińskiej? Też urzędnicy opolscy zgadzali się na kilkukrotne przesunięcia zakończenia robót. Czy i tym razem tak będzie? W takim razie chciałbym zobaczyć umowę z wykonawcą, a zwłaszcza punkty dotyczące ewentualnych opóźnień. Czy urzędnicy zabezpieczyli interes Miasta, zastrzegając egzekwowanie kar za opóźnienia z winy wykonawcy?

Skrzyżowanie Oleska-Bataionów Chłopskich w Opolu

Od czasu podpisania umowy, Opole nie zmieniło położenia geograficznego, klimat nie uległ jakimś drastycznym zmianom, więc tłumaczenie wykonawcy, że warunki pogodowe opóźniły prace są śmieszne. Jeżeli urzędnicy zgodzą się na zmianę terminu oddania skrzyżowania, to ponownie udowodnią, że wygodę mieszkańców mają głęboko w d…. . Wystarczy zobaczyć, co się dzieje w szczytach poranno – popołudniowych.

Potężne korki

Popołudniu auta jadące w kierunku os. AK chcąc skręcić w Luboszycką, stoją już na estakadzie nad Pl. Konstytucji 3 Maja(Rondo). Ulicą Luboszycką samochody posuwają się wolniej niż piechur. W tym też autobusy, które łapią opóźnienia. Ozimska jest zakorkowana. Samochody chcąc wyjechać z os. AK stoją już w korku od CH Auchan, a korek ciągnie się przez Rondo Roztworowskiego, ulicę gen. Okulickiego i całą  Chabrów i Luboszycką do Nysy Łużckiej. I tak jest dzień w dzień, z wyjątkiem sobót i niedziel.

Obserwuję przebudowę skrzyżowania i mam inne zdanie na temat powodów opóźnień. Wydaje mi się, co graniczy z pewnością, że powodem opóźnień jest zbyt mała ilość pracowników na budowie oraz zbyt mała ilość sprzętu. Drugim powodem jest zła organizacja pracy. O przekopie(przecisku) pod tunelem słyszę od początku budowy i jeszcze nie jest ukończony!

Skrzyżowanie Oleska-Bataionów Chłopskich w Opolu

Gdzie jest nadzór inwestorski ze strony Ratusza?! Podobnie było z ulicą Niemodlińską – tam też nie kontrolowano postępu prac, choć mieszkańcy zgłaszali opieszałość wykonawcy. Dlaczego urzędnicy opolscy popełniają ten sam błąd za każdym razem???!!! Są zapewne niekompetentni, czyli są zwyczajnymi urzędasami. Niedługo zapewne usłyszymy o kolejnych opóźnieniach na innej dużej inwestycji – budowie dworca autobusowego z parkingiem.

Gdzie się nie obrócić, to okazuje się, że urzędnicy UM nie bardzo mają pojęcie o tym, co robią. Albo koszą trawę bez opamiętania wysuszając glebę, albo pozwalają na ciągnące się w nieskończoność budowy!!!Nie wiem jakim kluczem kieruje się Prezydent Wiśniewski, ale ma – moim zdaniem – mało kompetentnych urzędników, czyli urzędasów. Mam tylko nadzieję, że to nie taki klucz, jak zrobienie barmana żony patryka jakiego wiceprezydentem Opola.