);

Postulaty do spełnienia przez zjednoczoną prawicę

Każda władza popełnia błędy. Dobrze, jak umie się do tego przyznać. Jeżeli jednak władza popełnia błąd za błędem, lekceważy społeczeństwo, czyli uważa się za nadprzyrodzoną – kończy się wybuchem społecznym i często obaleniem rządu.

Postulaty są efektem działań debili ze zjednoczonej prawicy. Myśleli, że wszystko im wolno, bo zostali wybrani przez swoich debilnych wyborców, czyli hołotę. Rządzący myśleli, że już tak przyzwyczaili nas do swoich przekrętów, że jeden więcej nie zrobi różnicy. Jednak zrobił. Ten wybuch gniewu nie dotyczy już tylko kropli przelewającej czarę, czyli likwidacji aborcji. Teraz należy odsunąć mafię pisowsko – kościelną od władzy.

Moim skromnym zdaniem należy wysunąć wymienione poniżej postulaty: 1.Ustąpienie rządu m. morawieckiego; 2.Przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w ciągu 30 dni, a najpóźniej do końca tego roku; 3.Odwołanie ze stanowisk ziobry, święczkowskiego, prokuratorów okręgowych; 4.Odwołanie ze stanowisk Sędziów zarządzających Sądami Apelacyjnym, Okręgowymi i Rejonowymi. 5.Przeprowadzenie nowych wyborów do KRS-u zorganizowanych tylko przez sędziów; 6.Likwidacja izby dyscyplinarnej przy SN; 7.Natychmiastowe odwołanie Komendanta Głównego Policji i wszczęcie wobec niego postępowania za zły nadzór nad służbami i dopuszczenie do złego pełnienia służby przez podległych funkcjonariuszy. 8.Natychmiastowe odwołanie kierownictw Komend Wojewódzkich Policji. 9.Odwołanie ze stanowisk wojewodów; 10.Odwołanie wszystkich prezesów Spółek Skarbu Państwa i członków zarządów oraz rozliczenie ich za udowodnione przestępstwa finansowe;

Dalsze postulaty

11.Natychmiastowe odwołanie z funkcji prezesa TVP jacka kurskiego i wszczęcie postępowania w sprawie podżegania do bicia ludzi za ich poglądy oraz w sprawie śmierci Prezydenta Adamowicza. 12.Odwołanie kierownictwa regionalnych ośrodków TVP; 13.Odwołanie całego składu KRRiT; 14.Wszczęcie postępowania wobec m. kamińskiego w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie kierowania resortami siłowymi; 15.Zarzuty dla kaczyńskiego za podżeganie do tworzenia faszystowskich bojówek bijących ludzi na ulicach; 16.Wszczęcie postępowania wobec j. sasina za defraudację 70 mln podczas organizacji wyborów prezydenckich w lipcu 2020 r; 17.Zarzuty wobec szumowskiego za defraudację pieniędzy przy zakupie respiratorów, maseczek, itd. 18.Wszczęcie postępowania wobec z. ziobry za nielegalne działania w sprawie sędziów przeciwnych łamaniu prawa; 19.Zdelegalizowanie pis-u, jako partii przestępczej; 20.Zabranie uprawnień emerytalnych wszystkim członkom pis oraz osobom będących w rządzie oraz współpracującym ze zjednoczoną prawicą; 21.Rozdział kościoła od państwa, w tym wyprowadzenie religii poza szkoły, opodatkowanie kościoła od działalności usługowo – gospodarczej; 22.Pełna wolność w sprawach aborcji, wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach

To tylko początek.

Wymieniłem tylko najpilniejsze postulaty. Zdaję sobie sprawę z tego, że potrzeba czasu na ich spełnienie, czyli przywrócenie demokracji w Polsce. Potrzeba także stworzenia mechanizmów zabezpieczających na przyszłość demokrację przed takimi dyktatorkami, jak kaczyński, Ziobro, czy kamiński.

Obecnie nas Kraj jest w tragicznym położeniu. Walczymy nie tylko z covidem-19, ale z arogancką i chamską władzą, która doprowadziła Polskę do ruiny finansowej i moralnej. Dlatego powinniśmy, jak najszybciej pozbawić zjednoczoną prawicę władzy!