);

Podziemny śmietnik

Na Placu Sebastiana znajduje się jedyny w Opolu podziemny śmietnik. Myślę, że to dobry pomysł, zwłaszcza w miejscach, gdzie wiata śmietnikowa nie pasowałaby do otoczenia. Czasami nie ma po prostu miejsca na wiatę. Oczywiście opróżnianie komór takiego śmietnika wiąże się z posiadaniem specjalistycznego sprzętu przez firmy zajmujące się wywozem śmieci.

Podziemny śmietnik ma też i tą dobrą stronę, że każda komora jest przeznaczona na inny rodzaj śmieci. Są one więc są segregowane. Jest jeszcze jeden plus takiego rozwiązania. Jeżeli tylko klapy od wsypów będą zamykane, to do śmieci mają utrudniony dostęp zwierzęta, które żerują w śmietnikach.

Śmietnik podziemny