);

Plac Sebastiana

Plac Sebastiana w Opolu już nigdy nie będzie tak wyglądał. Remont należał mu się od dawna. Rosnące na jego środku krzewy służyły za schronienie dla bezdomnych, co stwarzało różne niebezpieczeństwa.

Plac Sebastiana jest położony od północnej strony miasta. Znajdował się w obrębie murów miejskich. Początkowo nosił nazwę Targowiska Garncarskiego, ponieważ znajdywały się tam domy garncarzy. Rajcy zdecydowali jednak, że przeniosą ich poza mury. Ich domostwa stworzyły wyspę na obecnej ulicy Sienkiewicza(obecnie nie istnieje). Przy Placu Sebastiana działała oberża. To tam umarł podróżny i to on rozpoczął epidemię dżumy. Z tego powodu karczma została ona zburzona i na jej miejscu w roku 1677(rok zakończenia budowy) wybudowano kaplicę dziękczynną. Stoi on do dzisiaj wciśnięta pomiędzy domy.

Opole - Plac Sebastiana
Opole – Plac Sebastiana


Obecną nazwę Plac nosi od roku 1642. Władze Miasta zrobiły patronem placu świętego Sebastiana, ponieważ święty Sebastian to patron zakaźnie chorych. Na Placu ma początek najdłuższa ulica starówki – Staromiejska.

Opole - Plac Sebastiana
Opole – Plac Sebastiana

Władze Miasta chciały przebudowywać Plac od roku 2011. Potem temat wrócił w roku 2017. Ogłosiły konkurs ofert, a po ich otwarciu przekonały się – co w Opolu jest normą – że koszty remontu są wyższe niż zakładał to zakładały. W końcu udało się znaleźć pieniądze i od paru dni Plac jest przebudowywany.

Opole - Plac Sebastiana
Opole – Plac Sebastiana

Krzewy ze środka Placu robotnicy wytną, ponieważ chluby nie przynoszą. Nawierzchnia będzie z granitu. Ma być też fontanna i nowe drzewa. Całość ma być zakończona do jesieni tego roku. Znając jednak tradycję Opola – opóźnienia z oddawaniem inwestycji i Plac z jakiś błahych powodów będzie wyremontowany nieco później. Zresztą określenie:”jesień” obejmuje 3 miesiące od 23 września do 23 grudnia.