);

Ordo Iuris, czyli święta inkwizycja XXI wieku

Ordo Iuris jest częścią Agenda Europe. To dziwna układanka, wewnątrz której są sekty, powiązania z Kremlem. Ich celem jest zniszczenie demokracji, czyli odebranie nam wszelkich praw i doprowadzenie do autorytaryzmu.

Ordo Iuris w Polsce to ludzie o bardzo wąskich, konserwatywnych poglądach, którzy coraz bardziej bezczelnie wtrącają się w nasze życie. Uważają, że tylko oni mają monopol na wartości, którymi inni powinni się kierować.

W ich ciasnych umysłach nie ma miejsca na tolerancję i pokorę, bo ich na to nie stać. To oni chcą urządzić kobietom piekło anty aborcyjne. To oni zaciekle zwalczają jakąkolwiek edukację seksualną.

Zwalczają też inne ruchy społeczne o poglądach otwartych na innych. LGBT to ich wróg i to oni stoją za wprowadzaniem „stref wolnych od LGBT”. Robią to jawnie, lub poprzez uległych im mało rozgarniętych ludzi.

Karta praw rodzin – to ich zniewolenie

Opracowali „samorządową kartę praw rodzin”. To dokument zawierający takie stwierdzenia, jak: „Programy współpracy z organizacjami społecznymi powinny uwzględniać zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz wykluczać finansowanie projektów, które godzą w te wartości.”, „Samorząd powinien podjąć także starania, aby usługi społeczne były jak najlepiej dostosowane do potrzeb rodzin, a jeśli to możliwe, uwzględniały udogodnienia pozwalające na korzystanie nich przez rodziny z dziećmi. Wspólne spędzanie czasu przez rodziny powinna umożliwiać jak najszerzej w szczególności infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

To tekst jawnie dyskryminacyjny osoby, które kierują się innymi wartościami, niż proponowanego przez urdo iuris. Fundamentaliści chrześcijańscy z różnych stron świata spotykają się (w tajemnicy) i wymieniają doświadczeniami. Oprócz całkowitego zakazu aborcji, chcą zakazu edukacji seksualnej, chcą dopuścić „jednorazowe pobicie” jako nieoznaczające przemoc domową. Chcą również – co jest nieprawdopodobne – wprowadzić zakaz rozwodów.

Ludzie światli powinni zdać sobie sprawę z tego, że ordo iuris należy jak najszybciej wyeliminować poprzez torpedowanie ich ultra konserwatywnych działań. To są bardzo niebezpieczni ludzie, którzy mają bardzo ograniczone umysły. To święta inkwizycja XXI wieku. W Polsce przeciwdziałanie jest utrudnione, bo mają poparcie kościoła katolickiego oraz obecnie rządzących. Mimo wszystko, nie wolno im ustępować i nagłaśniać ich zniewalające działania, a tam, gdzie jest to prawnie możliwe – zakazywać wstępu i działalności.

Przy pisaniu korzystałem z artykułu w portalu “natemat” pt: to jest wojna. Przeczytajcie też wcześniejsze teksty na stronie, oraz opinie na temat uoro iuris