);

Opolskie Dni Seniora

O godzinie 12 Prezydent Opola – Arkadiusz Wiśniewski przekazał na trzy dni klucze od Miasta Seniorom. Tym samym XXI Opolskie Dni Seniora rozpoczęły się.

21 Opolskie Dni Seniora
Dni Seniora w Opolu
21 Opolskie  Dni Seniora
Dni Seniora w Opolu

Podczas uroczystości otwarcia krótko przemawiał Prezydent Opola, Przewodniczący Rady Miasta. Przy tej okazji Przewodniczacy Rady Senioralnej w Opolu ogłosił wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów. Laureatom wręczono nagrody.

21 Opolskie Dni Seniora
Dni Seniora w Opolu

Po oficjalnej części zrobiło się śpiewająco – tanecznie, bo na scenie pojawiły się zespoły Domów Dziennego Pobytu. DDP-y prezentowały, albo chóry, albo przez zespoły taneczne. Zgromadzona licznie publiczność żywo reagowała na występy, a co niektórzy tańczyli na płycie Rynku.

21 Opolskie Dni Seniora
Dni Seniora w Opolu

Popołudniu dalsze atrakcje, bo będzie m.in. gra uliczna zakończona w amfiteatrze. Tu znajdziecie cały program Dni Seniora.

21 Opolskie Dni Seniora
21 Opolskie Dni Seniora