);

Opolski Senior-karta

W Opolu, od 1 stycznia 2017r, funkcjonuje Karta “Opolski Senior”. Mam ona na celu zaktywować seniorów do udziału w życiu miasta, oraz ma ułatwiać dostęp do róznego rodzaju wydarzeń w mieście. Posiadaczem Karty może się stać każdy/każda mieszkanka Opola, która ukończy co najmniej 65 rok życia. Karta jest wydawana na czas nieokreślony. 

Wniosek o kartę można składać m.in. w Ratuszu(Biuro Obsługi Obywatela) lub poprzez internet(www.seniorwopolu.pl).