);

Młynówka

Młynówka to stare koryto Odry. Dawna nazwa to Mühlgraben. Opolanie czasem nazywają ją błędnie kanałem. Obecnie początek i koniec Młynówki zamykają śluzy.

Opole - Młynówka
Opole – Młynówka

Młynówki do roku 1600 nie było, bo w jej korycie płynęła Odra. Dopiero po dużej powodzi Odra przesunęła swoje główne koryto bardziej na zachód. W ten sposób powstała Młynówka.

Obecną nazwę Opolanie zaczęli używać dopiero w roku 1784. Powstała ona dlatego, że po obu stronach Młynówki działały młyny. Po prawej stronie był młyn miejski, a po lewej – młyn zamkowy.

Opole - Młynówka
Opole – Młynówka

W latach 1860-1913 na Młynówce działał port rzeczny. Dlatego też ulica, która biegła wzdłuż nosiła nazwę Haven Strasse(Portowa). Obecna jej nazwa to Piastowska. W roku 1864 przy porcie wybudowano śluzę, która ułatwiała żeglugę po Młynówce. Śluza ta, po remoncie działa do dzisiaj. Pod koniec XIX wieku Opolanie używali też nazwy „winter haven”, czyli „port zimowy”.

Obecnie nad Młynówką istnieje kilka przepraw. Od jej biegu są to: kładka przy śluzie wlotowej, most kolejowy, most w ciągu ulicy Korfantego, Most Groszowy(Zielony Mostek), Most Katedralny(Żółty Most), Most Katedralny w ciągu ulicy Katedralnej oraz kładka piesza.

Ponadto wzdłuż Młynówki wybudowano bulwary. Znajdują się one w kilku odcinkach. Na prawym brzegu ciągną się od początku do Mostu Groszowego. Na lewym brzegu są usytuowane od początku do mostu kolejowego, od ulicy Korfantego do Mostu Katedralnego. Natomiast na odcinku od Mostu Groszowego do Mostu Katedralnego ciągną się kamienice, które tworzą tak zwaną „Wenecję Opolską”.

Jak widać Młynówka jest ciekawa historią i wyglądem na całej swojej długości. Biegnie przez samo centrum Opola. W jej wodach przeglądają się liczne mosty oraz Wenecja Opolska. Można przysiąść na jednej z licznych ławek i zażywać relaksu wpatrując się w jej historyczne wody.