);

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Mieszkańcy Opola i Powiatu Opolskiego – jak wszyscy – napotykają różne problemy życiowe. Nie są pozostawieni samym sobie, ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie stara się im pomagać.

Opole - Siedziba MOPR

Pani Dyrektor, czym się zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie?   MK – MOPR kojarzy się wielu osobom, nieobeznanym z tematem, jako ten, który wypłaca ze społecznych pieniędzy zasiłki ludziom, którym nie bardzo chce się pracować. Otóż my wypłacamy również zasiłki rodzinne, ale jest to tylko 6% naszego budżetu.

MOPR opiekuje się rodzinami zastępczymi, w których wychowują się dzieci. Gdyby nie było tych rodzin, to dzieci by trafiły do placówek opiekuńczo wychowawczych, czyli do domów dziecka. Dbamy więc o to, aby w mieście były rodziny, które czasowo by zajmowały się dziećmi, których opiekunowie chwilowo nie mogą zajmować się nimi, bo na przykład zapadł wyrok sądowy w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Opole - Siedziba MOPR

MOPR prowadzi również Specjalistyczny ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przemoc w rodzinie, w obecnych czasach, to niestety nie takie rzadkie zjawisko. Pracujemy nie tylko z ofiarami przemocy, ale również ze sprawcami przemocy, aby uświadomić im, skąd biorą się u nich odruchy przemocy w stosunku do najbliższych. Ta praca obejmuje również zakłady karne. Mogę dodać, że nie ma skutków bez przyczyny, bo często okazuje się, że sprawca sam w dzieciństwie doświadczał przemocy. No i trzeba takiej osobie pomóc.

Prowadzimy Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”, w którym mieszkają osoby bezdomne. Są to osoby, które utraciły swój lokal w wyniku eksmisji, ale mają prawo do lokalu komunalnego, na który muszą poczekać w kolejce. W tym ośrodku przebywa również 60 bezdomnych dzieci. One chodzą do szkoły, mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, bo prowadzimy dwie takie świetlice: dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych.

Kolejną naszą działalnością jest biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. Osoba, która chce być wolontariuszem, wybiera sobie dziedzinę w jakiej chciałaby działać, a my pomagamy w znalezieniu zainteresowanych jej ofertą. Obecnie współpracujemy z ponad setką wolontariuszy, którzy opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi, którym trzeba pomóc w nauce.

Prowadzimy Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, gdzie motywujemy do podjęcia leczenia. Specjalizujemy się w pracy z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych. Współpracujemy z ośrodkiem Monaru w Zbicku. Po prostu szybko znajdujemy miejsce w ośrodku dla młodego człowieka, który chce się leczyć.

Mamy też Ośrodek Interwencji Kryzysowych. Zatrudnieni są tam psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni. Gdy nas dotknie jakaś sytuacja, z którą nie potrafimy sobie poradzić, to wtedy możemy się zwrócić o pomoc do pracowników tego ośrodka. Pomagamy tym, którzy utracili pracę, lub są dotknięci depresją, itp. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z żałobą, też znajdzie u nas pomoc.

Klub Integracji Społecznej, to miejsce, gdzie pracujemy z ludźmi długotrwale nie pracującymi, bo w zasadzie nie mamy bezrobocia, więc szukamy innych przyczyn nie podejmowania pracy. Mamy na to środki zarówno z Miasta, jak i są to środki Unijne.

Mamy cztery Domy Dziennego Pobytu. To są ośrodki wsparcia dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Robimy wszystko, aby jak najdłużej utrzymać człowieka w środowisku, aby osoba była aktywna. Najstarszy Dom, to „Złota Jesień” na osiedlu Armii Krajowej(ma 32 lata), „Magda Maria” na ulicy Barlickiego, „Malinka” na ulicy Piotrkowskiej i „Nad Odrą” na ulicy Rudzkiego. Łącznie z usług tych domów korzysta około 1400 seniorów.

Prowadzimy Centrum Informacyjno – Edukacyjne ”Senior w Opolu”, które znajduje się przy Placu Konstytucji 3 Maja(Rondo). Tam gdy ktoś staje się seniorem, może iść i tam uzyska informacje, co miasto proponuje seniorom. Dostanie też Kartę Seniora, która uprawnia do zniżek w 140 instytucjach.

Mamy pięć rejonów opieki społecznej. To są pracownicy socjalni, do których można zwrócić się o pomoc. Na przykład, gdy ktoś nie może już uczestniczyć w zajęciach w DDP, ale jeszcze nie wymaga całodobowej opieki, to załatwiamy mu dowóz posiłków, itp. Jeżeli ktoś potrzebuje całodobowej opieki i nie ma się kto nim zająć, to pomagamy umieścić takie osoby w domach opieki społecznej.

Dlaczego w Opolu kartę seniora można otrzymać dopiero w momencie ukończenia co najmniej 65 lat? Znam miasta w których wiek uprawniający do otrzymania takiej karty to 60 lat dla kobiet i mężczyzn?MK – To wynika z faktu, że w momencie uchwalania karty obowiązywał inny wiek emerytalny. Jednak teraz, na wniosek środowisk senioralnych, wiek ten będzie wynosił 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Oczywiście sprawa jest otwarta i można złożyć wniosek do Rady Miasta o wyrównanie wieku dla kobiet i mężczyzn.

Pomagacie ludziom mających kłopoty ze środkami psychoaktywnymi, a co z tymi, których problemem okazał się alkohol?Również im pomagamy, z tym że my nie zajmujemy się terapią. Nie jesteśmy do tego przygotowani. My raczej staramy się motywować do podjęcia leczenia.

A Miejska Komisja … MK –Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to niezależna instytucja, aczkolwiek nie raz zdarza się, że jej pracownicy zwracają się do naszych pracowników z prośbą o pomoc w zdobyciu informacji na temat osoby będącej w ich zainteresowaniu. Nasi pracownicy są też informowani jeżeli bliscy osoby uzależnionej wymagają wsparcia.

Jeżeli chodzi o uzależnionych od alkoholu, to co roku, w sierpniu organizujemy turnus, na który jadą całe rodziny z dziećmi. Tam pracujemy zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. Ponadto jesteśmy otwarci na różne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które chcą coś wspólnie z nami robić.

Jesteście organizatorami corocznych Dni Seniora w Opolu. W tym roku były to już dwudzieste pierwsze Dni. Oprócz tego coś jeszcze organizujecie, jeżeli chodzi o większe imprezy?

MK – Tak, organizujemy. Co roku we wrześniu organizujemy Dni Osób Niepełnosprawnych. W tym roku będą to już dziewiętnaste Dni. Te Dni organizujemy wspólnie z Towarzystwem Walki z Kalectwem. Organizujemy też co roku Pikniki Rodzinne. W tym roku będzie taki piknik na Placu Wolności w dniu 22 czerwca. Dedykujemy je wszystkim rodzinom, szczególnie rodzinom zastępczym.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Chciej Chcieć” organizujemy rok w rok, piknik rodzinny na Malince. My w ogóle dużo współpracujemy z różnymi organizacjami i razem prowadzimy różne projekty dla mieszkańców.

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za poświęcony czas i za naświetlenie do czego służy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jasno wynika, że każdy z nas może się zwrócić o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu natury socjalnej.

MOPR Opole, ul. Armii Krajowej 36 – tel.77 400 59 51,
http://www.mopr.opole.pl

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” – Hubala 4, tel. 77 455 00 37,
http://www.mopr.opole.pl;
le.solarska-halaba@mopr.opole.pl

Dom Dziennego Pobytu „Magda Maria”, – ul. Barlickiego 3, tel. 77 453 63 28,
ttp://www.mopr.opole.pl;
bozek@mopr.opole.pl
t

Dom Dziennego Pobytu „Malinka” – ul. Piotrkowska 2, tel.77 404 82 08, www.facebook.com/ddpmalinka; k.sawicka@mopr.opole.pl

Dom Dziennego Pobytu „Nad Odrą” – Rudzkiego 2, tel. 77 400 82 06, https://www.facebook.com/Miejski-Osrodek-Pomocy-Rodzinie-w-Opolu-Dom-Dziennego-Pobytu-Nad-Odra k.sawicka@mopr.opole.pl,