);

Krakowska 34

Jest w Opolu ulica, która dość często ulega zmianom. Są to zmiany zarówno wyglądu, jak i poszczególnych budynków jak i nazwy. Zacznijmy od zmian nazwy. Nazywała się Krakauer Strasse, Hindenburg Strasse, Hitler Strasse, Stalina i znowu Krakowska. 

Kiedyś ulicą odbywał się normalny ruch pieszo – samochodowy i to w obu kierunkach. Potem wyłączono z ruchu odcinek od Placu Wolności do Rynku oraz od Kościuszki do Damrota. W końcu zamknięto i ten odcinek i teraz można jeździć tylko od Damrota do 1 Maja, ale tylko w jednym kierunku(z wyjątkiem rowerów).

Przed wojną było w modzie pokazać się na ulicy. Tu kwitło życie towarzyskie Opola. Przy niej stał przed wojną największy hotel w Opolu. A pod numerem 34 stał dwupiętrowy budynek, który lekko wystawał w stosunku do innych. W nim znajdowały się lokale. W jednym z nich był sklep kolonialny, a w drugim ostatnio była cukiernia, ale przed nią był duży sklep pełen zabawek. Czasy się zmieniają i zmiotły opisaną kamienicę. Cóż tak bywa. Teraz buduje się nowy budynek na równi z sąsiednimi budynkami. Ma się w nim mieścić centrum dialogu społecznego. Obecnie widać już wychodzące z ziemi zarysy budynku. Na poniższych zdjęciach widoczny jest stan obecny, jak i sprzed roku. Widać zmiany.