);

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – od 1 stycznia 2019 roku ulegną zmianie przepisy. Od nowego roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny – zmianie ulegnie wniosek o przyznanie karty oraz oświadczenie o władzy rodzicielskiej. 

Karta Dużej Rodziny