);

Brakujący kawałek ścieżki

Miasto podobno sprzyja transportowi rowerowemu. Po działaniach miejskich urzędników nie bardzo to jest widoczne. Znam brakujący kawałek ścieżki, który znacznie by ułatwił poruszanie się rowerem. Tylko trzeba by się ruszyć zza biurek, czyli udać w plener.

Brakujący kawałek ścieżki rowerowej
Brakujący kawałek ścieżki rowerowej

Wzdłuż Młynówki, od ulicy Korfantego na wschód prowadzi trakt pieszo rowerowy z rozgraniczonym pasem dla rowerów i pieszych. Przy jazie początkowym na Młynówce można jechać w prawo, przez mostek w kierunku Mostu im. I. Sendlerowej. Można też jechać prosto wzdłuż Odry w kierunku kamionki Bolko.

Za mostkiem nad Młynówką jest lekki podjazd pod górkę i…ścieżka się urywa. Dalej rowerzyści jadą ok. 5 – 7 metrów ziemną ścieżką, aby wjechać na szutrową alejkę biegnącą wzdłuż Odry. I właśnie chodzi o ten brakujący kawałek ścieżki. Czy tak trudno jest położyć kostkę betonową na tym kawałku? Tyle chyba można, bo to nie jest jakiś gigantyczny koszt. Zastanawiam się po co powołano instytucję oficera rowerowego?

Tekst apropos rowerów.